เทศบาลตำบลหนองบัววง

 "วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"

เทศบาลตำบลหนองบัววง
ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัววง..>>>


     กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลหนองบัววง..>>>


     พิธีปิดกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 1


     กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์การมอบหมายอำนาจให้ปลัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการและผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง
2.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสวัสดิการสังคม
3.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองการศึกษา
4.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองช่าง
6.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองคลัง
7.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในสำนักปลัดเทศบาล
8.  ขอประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
9.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนของปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
10.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนและรักษาการราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566 1

 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) แคนอน รุ่น LBP6030(325) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566 1

 3. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566 1

 4. จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวีตื้น สายชุมชนศิรินิเวศน์(บริเวณร้าน AT มาร์ท) หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ทะเมนชัย ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566 4

 5. จ้างปรับยกถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยข้าง สภ.ลำทะเมนชัย หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566 3

 6. จ้างปรับยกถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยข้าง สภ.ลำทะเมนชัย หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566 2

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ทต.หนองบัววงข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน 23 ต.ค. 65 0 38
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสาวลลิต์ภัทร สิทธิโชติวรกุ 5 เม.ย. 65 1 52
คำรองขอภาชนะรับรองขยะ โดย นางสาวกรกนก นามขันธ์ 5 เม.ย. 65 1 49
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ทองใบ ทนน้ำ 4 เม.ย. 65 1 51
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ฝัน ปลื่มใจ 4 เม.ย. 65 1 52
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสมรัชนี กิ่งโพธิ์ 4 เม.ย. 65 0 46
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ประภาพร เทพวิจิตร 4 เม.ย. 65 0 46
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.47.240
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 15 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 547 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 547 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 9342 คน
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2562
เว็บลิงค์