เทศบาลตำบลหนองบัววง

 "วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"

เทศบาลตำบลหนองบัววง
ภาพกิจกรรม

     พื้นที่ดูก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศิริชัย - ท่าแร่ หมู่ที่ 1 บ้านทะเมนชัย ตำบลไพล ..>>>


     กิจกรรมจิตอาสา


     งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอลำทะเมนชัย ประจำปี 2566


     กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัววง..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นคำร้องขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองบัววง
2.  ประชาสัมพันธ์การมอบหมายอำนาจให้ปลัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการและผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง
3.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสวัสดิการสังคม
4.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองการศึกษา
5.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองช่าง
7.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองคลัง
8.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในสำนักปลัดเทศบาล
9.  ขอประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
10.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนของปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ทต.หนองบัววงข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน 23 ต.ค. 65 0 60
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสาวลลิต์ภัทร สิทธิโชติวรกุ 5 เม.ย. 65 1 74
คำรองขอภาชนะรับรองขยะ โดย นางสาวกรกนก นามขันธ์ 5 เม.ย. 65 1 71
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ทองใบ ทนน้ำ 4 เม.ย. 65 1 72
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ฝัน ปลื่มใจ 4 เม.ย. 65 1 77
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสมรัชนี กิ่งโพธิ์ 4 เม.ย. 65 0 69
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ประภาพร เทพวิจิตร 4 เม.ย. 65 0 68
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.207.90
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 12 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 12 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1694 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 10489 คน
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2562
เว็บลิงค์