เทศบาลตำบลหนองบัววง

 "วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"

เทศบาลตำบลหนองบัววง
ภาพกิจกรรม

     มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิค 19..>>>


     กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย..>>>


     นายชยกฤต ยินดีสุข นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนและสิ่งแวดล้อมประจำปี 64..>>>


     นายชยกฤต ยินดีสุข นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยอำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บ้านตลาดหนองบัววง..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์การมอบหมายอำนาจให้ปลัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการและผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง
2.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสวัสดิการสังคม
3.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองการศึกษา
4.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองช่าง
6.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองคลัง
7.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในสำนักปลัดเทศบาล
8.  ขอประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
9.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนของปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
10.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนและรักษาการราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหนองโป่ง-ป่าอนุรักษ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตำบลขุย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,560 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดน 22 ก.ย. 2565 3

 2. ซื้อจัดซื้อชุดบำรุงสุขภาพ ตามโครงการเยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565 4

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหนองโป่ง-ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตำบลขุย กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนค 16 ก.ย. 2565 5

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศิริชัย-ท่าแร่ หมู่ที่ 1 บ้านทะเมนชัย ตำบลไพล กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้ว 16 ก.ย. 2565 4

 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหนองโป่ง-ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตำบลขุย กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนค 16 ก.ย. 2565 4

 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศิริชัย-ท่าแร่ หมู่ที่ 1 บ้านทะเมนชัย ตำบลไพล กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้ว 16 ก.ย. 2565 4

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ทต.หนองบัววงคำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสาวลลิต์ภัทร สิทธิโชติวรกุ 5 เม.ย. 65 0 7
คำรองขอภาชนะรับรองขยะ โดย นางสาวกรกนก นามขันธ์ 5 เม.ย. 65 0 4
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ทองใบ ทนน้ำ 4 เม.ย. 65 0 6
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ฝัน ปลื่มใจ 4 เม.ย. 65 0 5
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสมรัชนี กิ่งโพธิ์ 4 เม.ย. 65 0 4
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ประภาพร เทพวิจิตร 4 เม.ย. 65 0 4
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นายเสถียร ยินดี 4 เม.ย. 65 0 7
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.229.63.215
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 83 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1621 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 7115 คน
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2562
เว็บลิงค์