เทศบาลตำบลหนองบัววง

 "วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"

เทศบาลตำบลหนองบัววง
ภาพกิจกรรม

     มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิค 19..>>>


     กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย..>>>


     นายชยกฤต ยินดีสุข นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนและสิ่งแวดล้อมประจำปี 64..>>>


     นายชยกฤต ยินดีสุข นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยอำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บ้านตลาดหนองบัววง..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์การมอบหมายอำนาจให้ปลัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการและผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง
2.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสวัสดิการสังคม
3.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองการศึกษา
4.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองช่าง
6.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองคลัง
7.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในสำนักปลัดเทศบาล
8.  ขอประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
9.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนของปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
10.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนและรักษาการราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ทต.หนองบัววงข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน 23 ต.ค. 65 0 17
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสาวลลิต์ภัทร สิทธิโชติวรกุ 5 เม.ย. 65 0 29
คำรองขอภาชนะรับรองขยะ โดย นางสาวกรกนก นามขันธ์ 5 เม.ย. 65 0 26
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ทองใบ ทนน้ำ 4 เม.ย. 65 0 27
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ฝัน ปลื่มใจ 4 เม.ย. 65 0 28
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสมรัชนี กิ่งโพธิ์ 4 เม.ย. 65 0 25
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ประภาพร เทพวิจิตร 4 เม.ย. 65 0 25
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.136.189
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 89 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2920 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 8414 คน
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2562
เว็บลิงค์