เทศบาลตำบลหนองบัววง

 "วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"

เทศบาลตำบลหนองบัววง
ภาพกิจกรรม

     วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M 2.5..>>>


     กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์..>>>


     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองบัววง เพื่อปฐมนิเทศและเปิดการทำเรียนการสอน ..>>>


     ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัววง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นคำร้องขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองบัววง
2.  ประชาสัมพันธ์การมอบหมายอำนาจให้ปลัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการและผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง
3.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสวัสดิการสังคม
4.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองการศึกษา
5.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองช่าง
7.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองคลัง
8.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในสำนักปลัดเทศบาล
9.  ขอประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
10.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนของปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 2

 2. ซื้อนม ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน จำนวน 14,980 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 2

 3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 2

 4. ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม-คลอรีน-ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566 4

 5. จ้างเหมาไฟประดับรอบบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 5

 6. จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 5

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ทต.หนองบัววงขึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2566 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเกิด พ.ศ. เท่าไหร่คะ โดย สุวรรณ 26 เม.ย. 66 1 156
ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน 23 ต.ค. 65 0 183
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสาวลลิต์ภัทร สิทธิโชติวรกุ 5 เม.ย. 65 1 220
คำรองขอภาชนะรับรองขยะ โดย นางสาวกรกนก นามขันธ์ 5 เม.ย. 65 1 217
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ทองใบ ทนน้ำ 4 เม.ย. 65 1 210
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ฝัน ปลื่มใจ 4 เม.ย. 65 1 196
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสมรัชนี กิ่งโพธิ์ 4 เม.ย. 65 0 205
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.228.52.21
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 21 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 92 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8869 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 17664 คน
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2562
เว็บลิงค์