เทศบาลตำบลหนองบัววง

 "วิสัยทัศน์ : "เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารและบริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"

เทศบาลตำบลหนองบัววง
ภาพกิจกรรม

     เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลหนองบัววง จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566..>>>


     การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566..>>>


     พื้นที่ดูก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศิริชัย - ท่าแร่ หมู่ที่ 1 บ้านทะเมนชัย ตำบลไพล ..>>>


     กิจกรรมจิตอาสา


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นคำร้องขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลหนองบัววง
2.  ประชาสัมพันธ์การมอบหมายอำนาจให้ปลัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการและผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววง
3.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสวัสดิการสังคม
4.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองการศึกษา
5.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองช่าง
7.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในกองคลัง
8.  ขอประชาสัมพันธ์มอบหมายหน้าที่ให่แก่ข้าราชการในสำนักปลัดเทศบาล
9.  ขอประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง
10.  ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนของปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลหนองบัววง

อ่านข่าวทั้งหมด

ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ทต.หนองบัววงขึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2566 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเกิด พ.ศ. เท่าไหร่คะ โดย สุวรรณ 26 เม.ย. 66 1 15
ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน 23 ต.ค. 65 0 81
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสาวลลิต์ภัทร สิทธิโชติวรกุ 5 เม.ย. 65 1 97
คำรองขอภาชนะรับรองขยะ โดย นางสาวกรกนก นามขันธ์ 5 เม.ย. 65 1 99
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ทองใบ ทนน้ำ 4 เม.ย. 65 1 95
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย ฝัน ปลื่มใจ 4 เม.ย. 65 1 100
คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิ??? โดย นางสมรัชนี กิ่งโพธิ์ 4 เม.ย. 65 0 90
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.232.31.255
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 518 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2752 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11547 คน
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2562
เว็บลิงค์