รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศรายละเอียดงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองบัววง    

6 พ.ย. 63 93