ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองบัววง    

3 พ.ค. 65 89